Hãy sống với tâm Phật bất sanh để thấy cuộc đời thật dễ thương.

Một đời sống đẹp không nhất thiết được đo lường bởi sự giàu có, tiếng tăm, học vị bằng cấp cao, hay sự hoàn hảo của mình trong mắt người khác. Mà đó là chúng ta sống được chân thật, biết khiêm cung và tử tế, sống biết điều với người xung quanh vậy.