Đời Vô Thường

Cuộc đời này rất ngắn ngủi. Do đó chúng ta nên phá bỏ bản ngã ngớ ngẩn của mình, tha thứ cho mình và người thật nhanh, tin tưởng dần sâu, yêu thương thật lòng, cười vui thoải mái và đừng bao giờ né tránh những gì khiến chúng ta có thể mỉm cười.