Kính trên nhường dưới, giúp đỡ người khác là một phẩm đức đẹp mà ông bà mình thường răn dạy chúng ta vậy.

Phải biết Tôn kính người lớn khi chúng ta còn trẻ. Nên giúp đỡ người ốm yếu khi chúng ta còn khỏe mạnh. Hãy học nhận lỗi và sửa đổi khi chúng ta phạm phải những sai lầm.  Bởi vì, một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ già, sẽ ốm yếu bệnh tật và chắc chắn trong cuộc sống chúng ta sẽ mắc phải ít nhiều lầm lỗi với người khác.