Học Phật là giáo dục tối cao của đời người.

Đừng nên giáo dục con cái của chúng ta chỉ biết làm giàu, mà nên dạy cho các con làm thế nào để sống an lạc và hạnh phúc. Nhờ vậy, khi các con trưởng thành, chúng sẽ nhận chân được giá trị thực sự của cuộc sống, chứ không phải đánh giá mọi thứ đơn thuần bằng giá trị của đồng tiền hay vật chất.