Phật dạy: nhẫn giả vô địch, nghĩa rằng người có sức nhẫn lớn là người vô đối thủ.

Thực sự là chẳng cần dụng sức mà chúng ta vẫn có thể lớn tiếng với người khác khi ta đang giận dữ. Thế nhưng, nó lại đòi hỏi rất nhiều nghị lực và sức định tĩnh để chúng ta có thể giữ im lặng và trầm tĩnh trước sự giận dữ của chính mình.