Tam nhân hành tất hữu ngã sư, nghĩa rằng:

Ba người đi chung đường đều là thầy ta cả. 

Trong cuộc sống, bạn sẽ dần dần nhận thức ra rằng, tất cả mọi người mà bạn gặp gỡ đó đều đóng một vai trò riêng của họ. Có những người đến khảo nghiệm bạn, một số khác lợi dụng bạn, nhưng cũng có một số người biết yêu thương bạn và dạy những bài học giúp bạn sống tốt hơn.