Chớ nói lời vô ích, mà chỉ nên vì lợi ích an lạc mà nói.

Trước khi bạn mở lời khó chịu với ai đó, hay tỏ vẻ bực bội vì điều gì đó thì nên tự hỏi rằng: liệu chuyện này có cần thiết, có quan trọng không trong sáu tháng sau, một năm sau hay nhiều năm sau nữa? 

Nếu câu trả lời là Không, thì tốt nhất là ngay lúc đó bạn nên buông xuống.