Độ tha chính là tự độ, giúp người chính là giúp mình vậy.

Cách để quên đi những nỗi đau của mình chính là tìm cách tạo niềm vui cho người khác. Bởi vì khi ta tìm nguồn vui cho người chính là lúc ta làm vui với chính mình.  

Nên nhớ, những điều ta chỉ làm cho chính mình thì nó sẽ biến mất sau khi ta không còn nữa, nhưng những gì ta làm cho người khác thì nó sẽ là những di sản mà ta để lại cho đời vậy.