Ý nghĩa của cuộc đời chính ở ngay nơi suy nghĩ, nói năng và cách hành xử mỗi ngày của chúng ta vậy.

Bước chân Đức Phật đi khắp mọi nẻo đường, Ngài đã để lại cho đời thông điệp của hòa bình, trí tuệ và chứng thực khả năng giác ngộ của mỗi chúng sanh. Chúng ta cũng đi như Ngài, vậy bước đi của chúng ta truyền đạt thông điệp gì cho người khác? Và bản thân bạn muốn nhắn nhủ điều gì cho người khác ?