Sáu nền tảng đạo lý của cuộc đời

Trước khi bạn cầu nguyện- Cần phải có niềm tin

Trước khi bạn muốn nói – Cần phải học lắng nghe

Trước khi bạn tiêu xài – Cần phải biết tạo dựng và tích lũy

Trước khi bạn muốn viết – Cần phải cân nhắc điều mình đang suy nghĩ

Trước khi bạn muốn bỏ cuộc – Cần phải nỗ lực làm hết sức mình

Trước khi bạn chết đi – Hãy tập sống cho tốt