Cá tánh làm nên vận mạng của mỗi người vậy.


Cái chúng ta được ban tặng không phải là sự hạnh phúc hay bất hạnh của cuộc đời. Cái mà chúng ta được ban tặng đó chỉ là cuộc sống, còn cuộc đời của chúng ta có được tốt hay xấu, hạnh phúc hay khổ đau đều tùy thuộc vào cách sống và hành xử của chính mỗi người vậy.