Sống Tử Tế

Tôi từng hỏi một nhà thông thái:
“Ông ơi, cháu nên theo học lãnh vực nào để có thể làm nên sự nghiệp lớn?”
Ông mỉm cười và trả lời tôi:
“Hãy học làm một người tử tế cháu ạ. Ở trong lãnh vực này, cháu sẽ có rất nhiều cơ hội và rất ít sự cạnh tranh.”