Thái độ tạo ra Sự khác biệt giữa chúng ta trong Cuộc Sống.


Khi cơn mưa ập đến, tất cả các loài chim đều tìm nơi trú ẩn. Chỉ có loài Đại Bàng là bay vượt lên trên những tầng mây để tránh mưa. Mọi Vấn đề trong cuộc sống thì cũng gần như nhau cả, nhưng vì thái độ khác nhau nên mới tạo ra cách sống khác biệt giữa người này và người kia vậy.