Người thật sự hạnh phúc chính là người sống biết đủ và thường vui.
Chân thật mãn nguyện không phải vì chúng ta đã chiếm hữu được nhiều hơn, lợi nhuận thu nhập đang gia tăng. Mà hài lòng là vì chúng ta vui với cuộc sống giản dị hơn, trân quý và biết đủ với những gì mình đang có.