Lời nhắn nhủ từ một đóa sen.

Dù chỉ là một cánh hoa nhưng cũng là biểu tượng của sự yêu thương trong nhiều tôn giáo.
Bạn thấy đó, chỉ là một đoá sen mà muốn toả ngát thì phải lớn lên trong bùn lầy tanh hôi, nhưng không ngừng vươn lên để nở rộ và bạn cũng sẽ như thế. Hãy tập sống đức hạnh để vượt qua những nghịch cảnh và trái tim của bạn sẽ có ngày rạng ngời dưới ánh dương quang.