Sân hận không bao giờ hoá giải được sân hận, chỉ có lòng từ bi mới xoa dịu được sân hận mà thôi.


Sân hận sẽ không bao giờ tan biến, nếu trong tâm bạn vẫn còn nuôi dưỡng và ấp ủ những ý nghĩ về sự phẫn uất đó. Sự Sân hận chỉ biến mất khi nào những ý nghĩ về sự oán giận ở nơi bạn hay nơi người khác hoàn toàn được bỏ quên vậy.