Nhận thức để hiểu được là chìa khoá làm phát khởi lòng biết ơn. Và lòng biết ơn là then chốt đem lại nguồn vui và niềm hạnh phúc.

Đối với một số người, dù bạn có tặng họ cả một vườn hoa hồng, cái họ nhìn thấy chỉ là gai trong ấy. Nhưng với số người khác, chỉ cần tặng họ một cành hoa dại, họ có thể nhìn thấy cả một rừng hoa nơi ấy.