Hiểu và Thương


Khi chúng ta yêu thương và tử tế với người khác – Điều đó không chỉ khiến họ cảm thấy bản thân được thương yêu và chăm sóc, mà còn giúp chúng ta trưởng dưỡng niềm an lạc và hạnh phúc trong nội tâm.