Luôn sống thật cho mục đích của đời mình mà không vì sự mong đợi ở nơi ai khác.


Một bông hoa nơi vắng vẻ vẫn nở rộ vì mục đích của chính nó, mà không cần nhìn quanh xem có ai đó chiêm ngưỡng mình hay không. Cũng vậy, hãy sống thật với mục đích và lý tưởng của cuộc đời bạn, người hữu duyên tự sẽ tìm cách để đến với bạn vậy.