Tin Hiểu và Cảm Thông


Không có sự thấu hiểu, người ta sẽ chẳng đến với nhau.  Thiếu đi sự tôn trọng thì tình thương cũng không hiện hữu.  Đánh mất sự tin tưởng thì cũng chẳng có lý do gì để tiếp tục sánh bước cùng nhau nữa.