Người xưa nói: cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở. Vô tâm tiếp liễu, liễu lại xanh

Khi Bạn càng cố tâm để nắm giữ hay quản lý người hay vật, thì người hay vật kia sẽ càng ràng buộc và chi phối đời sống của bạn hơn. Vì vậy hãy cho bản thân mình có được không gian tự do và để mọi thứ thuận theo tự nhiên theo cách của chúng vậy.