Hạnh lắng nghe.


Khi bạn nói thì bạn chỉ lập lại những gì bạn đã biết thôi. Nhưng khi bạn biết lắng nghe, thì bạn có thể học thêm được những điều mới lạ.