Cuộc đời không có nghĩa là lúc nào cũng dễ dàng, mà cuộc đời có ý nghĩa là khi chúng ta biết sống.


Trong cuộc sống thỉnh thoảng có được những ngày hạnh phúc, và lắm lúc cũng phải đối mặt với gian nan. Mỗi lần trải qua những thăng trầm như vậy khiến chúng ta học được những bài học để trở nên kiên cường và mạnh mẽ hơn.