Cuộc đời càng ngắn ngủi hơn cho những ai sống chỉ biết đố kị, ganh tị và oán giận. Bởi điều đó chỉ làm hỏng đi hạnh phúc của chính họ.


Hãy mỉm cười khi bạn có thể, xin lỗi khi bạn cảm thấy đó là việc nên làm, và buông xuống chuyện mà bạn biết rằng việc đó dù có cố gắng đi nữa cũng chẳng thể nào thay đổi được.