Người Biết Sống

An lạc, hạnh phúc là người biết tận hưởng cuộc sống mỗi ngày bằng việc ít phàn nàn, than vãn và biết ơn những điều nhỏ nhiệm đến với cuộc đời họ.