Buông xả và Tha thứ

Ôm giữ hiềm hận trong lòng, không làm bạn cho mạnh mẽ. Hiềm hận chỉ mang đến cho bạn cay đắng và khổ sở.  Tha thứ cho người, không làm cho bạn trở nên yếu đuối. Tha thứ giúp bạn có tự do.