Khởi Niệm Biết Ơn và Đền Ơn


Cho dù có hối tiếc bao nhiêu bạn cũng không thể nào thay đổi được quá khứ. Và dù bạn có lo lắng bao nhiêu cũng chẳng đảm bảo được tương lai. Nhưng khi bạn chỉ khởi một tâm nguyện biết ơn thôi, bạn cũng đủ sức làm thay đổi hoàn cảnh hiện tại.