Hãy sống như đại thụ.

Luôn đứng vững và gắn kết với gốc rễ của mình.Chấp nhận sự đổi thay như cây thường thay lá. Nghiêng mình trước khi thực sự gãy đổ. Tán thưởng vẻ đẹp tự nhiên và khác biệt của bản thân. Cứ như thế chúng ta sống một đời thật đẹp.