Khi cảm xúc phát khởi, hãy ngồi yên để nhìn thấu và buông xuống

Tập cảm nhận, tập lắng nghe, tập tri ân những cảm xúc của mình, nhưng chớ nên tìm cách trốn tránh cảm xúc đó. Bởi lẽ, cảm xúc đó sẽ luôn theo sát và ám ảnh tâm thức bạn cho đến khi nào bạn đủ can đảm đối diện và học được bài học từ chúng vậy.