CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022 – MỪNG XUÂN NHÂM DẦN

Chúc Tết Đến muôn điều như ý

Mừng xuân sang vạn sự cát tường.

Đầu năm mới, kính chúc quý đồng hương Phật-tử được sức khỏe dồi dào, thân an tâm lạc, gia nghiệp hưng long, công việc hanh thông, sở cầu như ý. Nguyện hồng ân Tam Bảo luôn gia hộ cho quý Phật-tử cùng gia đình quý quyến muôn sự bình an, tinh tấn tu tập, hằng biết sống theo chánh pháp, hiểu sâu lời dạy của Như Lai, khéo sống với tâm Phật của mình.

Happy New Year Everyone