Bí mật của đời sống an lành chính là không có sự sợ hãi. 

Khi bạn có thể bỏ qua được cách người khác suy nghĩ về mình thế nào, lo lắng mọi thứ trong cuộc sống rồi sẽ ra sao, những quá khứ không tốt có thể ảnh hưởng đến tương lai của mình . Nếu bạn có thể vượt qua được những thứ này thì bạn mới sống cuộc đời tự do vậy.