Lòng biết ơn giúp tháo gỡ mọi gút mắc làm cho cuộc sống được thêm trọn vẹn.

Lòng biết ơn biến những thứ chúng ta đang thiếu trở nên đầy đủ và hơn thế nữa. 

Lòng biết ơn chuyển sự chối bỏ thành chấp nhận, chuyển hỗn loạn thành trật tự, chuyển sự nhầm lẫn thành rõ ràng. 

Với lòng biết ơn, chúng ta có thể biến một bữa ăn trở thành bữa tiệc, một ngôi nhà trở thành mái ấm và một người xa lạ trở thành người thân quen.