Tôi học được rằng: 

Người ta sẽ quên những điều bạn từng nói với họ, người ta cũng sẽ quên những việc bạn từng làm cho họ. Thế nhưng, người ta sẽ không bao giờ quên cảm giác mà bạn mang đến cho họ.