Năm điều bạn nên tâm niệm mỗi ngày:

1. Mình không thể nào thay đổi được quá khứ.

2. Ý kiến của người khác không thể định nghĩa được con người thật của mình.

3. Tư tưởng tích cực sẽ dẫn đến hành động khả quan.

4. Cứ mãi lo nghĩ về một vấn đề thì cũng chẳng giải quyết được gì.

5. Mình chẳng thể nào làm cho tất cả mọi người đều vui vẻ.