Nói được một lời chân thật còn tốt hơn suốt đời nói toàn lời sai quấy.

Bạn có hiểu không?  Người học Đạo mà không tu thì giống như cái vá ở trong nồi cháo. Ngày nào cái vá cũng nằm trong nồi cháo nhưng không bao giờ biết đến hương vị của cháo. Người tu mà không có hành trì, thì dù có học cho đến ngày chết thì vẫn không bao giờ biết được hương vị của giải thoát !