Người biết Tự Điều Phục là người có năng lực tối thượng. 

Khi điều phục được thân tâm mình, bạn sẽ kiểm soát được cảm xúc, suy nghĩ và hành động của chính mình, nhờ vậy bạn sẽ sống một đời có mục đích và mỹ mãn. Với khả năng tự điều phục, bạn có thể vượt qua mọi trở ngại và thành tựu lý tưởng cao thượng.