Kinh

KINH

10:30am – 11:30am       KINH A DI ĐÀ và CÚNG NGỌ

7:30pm – 9:00pm         LỄ PHẬT SÁM HỐI HỒNG DANH 108

  • Chủ Nhật, ngày 25 tháng Tư, năm 2021
    • 10:30am – 11:30am LỄ CẦU SIÊU – KINH A DI ĐÀ & CÚNG NGỌ
    • 7:30pm – 9:00pm

Chủ Nhật
Hia