Kinh Nhật Tụng

 • Thứ Sáu, ngày 20 tháng Tám, năm 2021
 • ĐẠI LỄ VU LAN THẮNG HỘI – 2021 
  • 10:00am – 10:45am:  Thuyết pháp T.T. Thích Giác Minh
   • 11:00am – 12:00 pm Cử hành Đại Lễ Vu Lan P.L. 2565
   •         Đạo từ của Hòa Thượng Viện Chủ
    • –        Tụng Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân
    • –        Tụng Sám Vu Lan và Cúng Ngọ.
   • –        Lễ Cúng dường Trai Tăng
 • Thứ