Zelle

Xin Ủng Hộ Chùa Quan Âm Orange County qua trương mục Zelle Vietnamese Buddhism Study Temple in America với địa chỉ cqaonline@quanam.us

Để tiện việc chuyển thư cảm tạ, xin quý vị lưu lại địa chỉ email trong phần ghi chú.  Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ quý vị cùng gia quyến luôn được bình an.

Please support the Vietnamese Buddhism Study Temple in America with the Zelle email account cqaonline@quanam.us

If possible, please include your email address in the note section, we will send you our appreciation and donation acknowledgment for your record.  May the blessings of the Buddha protect you and your family.