Câu Nói cho Một Ngày 

  • THÔNG BÁO – MỜI HỌP BÀN ĐẠI LỄ VU LAN P.L. 2562

Chủ Nhật ngày 22 – 07 – 2018 lúc 3:00 giờ chiều

Để chuẩn bị tốt cho chương trình Đại lễ Vu Lan P.L. 2562, được tổ chức tại GARDEN GROVE ELKS CLUB – 11551 Trask Avenue, Garden Grove, CA 92843, vào ngày 12-8-2018.

Trân trọng kính mời quý Phật tử hoan hỷ dành chút thời giờ quý báu quy tụ về Chùa Quan Âm tham dự cuộc họp để cùng thảo luận bàn về việc tổ chức và phân ban cho Đại lễ Vu Lan sắp tới…

Đọc thêm, nhấn vào đây

 

  • PHÁP HỘI – LẠY NGŨ BÁCH DANH và TRÌ ĐẠI BI 

Thứ Bảy ngày 28 – 07 – 2018

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát với Bi Nguyện rộng sâu, dạo đi trong cõi Ta-bà, tùy duyên thị hiện, cứu độ chúng sanh. Để tỏ bày lòng quy kính tri ân nhân dịp Lễ thành đạo của đức Quán Thế Âm Bồ-tát, Bổn Tự sẽ tổ chức một ngày tu tập lễ lạy Ngũ Bách Danh và trì tụng chú Đại Bi,…

Đọc thêm, nhấn vào đây

  • THƯ MỜI – THAM DỰ ĐẠI LỄ VU LAN P.L. 2562

Chủ Nhật, ngày 12 – 8 – 2018

Truyền thống nhớ ơn Cha Mẹ, báo hiếu Song Thân, phụng dưỡng Thầy Tổ đã thấm sâu nhiều đời trong tâm tưởng người dân Việt. Để đồng hành với Phật Tử và quý Đồng hương trong tinh thần bảo tồn văn hoá dân tộc, cũng như thể hiện tinh thần Hiếu Hạnh của Phật giáo, Chùa Quan Âm Orange County sẽ trang trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan P.L. 2562,…

Đọc thêm, nhấn vào đây

  • THÔNG BÁO LỄ RẢI TRO RA BIỂN

Chủ Nhật ngày 26 – 8 – 2018

Nhân ngày lễ hội xá tội vong nhân, Vu Lan Rằm tháng 7, Chùa Quan Âm Orange County sẽ tổ chức lễ rải tro ra biển để giúp quý Phật tử hoàn tất Hậu Sự còn lại của người thân sau khi hỏa táng. Đặc biệt với quý Phật tử có tro cốt thân nhân hiện đang ký gửi tại Bổn Tự từ năm 2016 về trước, xin liên lạc Chùa để ghi danh rải tro, hoặc xin gia đình đến nhận lại tro cốt vì Chùa không có giấy phép lưu giữ tro cốt dài hạn…

Đọc thêm, nhấn vào đây

 

 

Lịch Sinh Hoạt


lichsinhhoatthangbay2018c

Bài Học Cuối Tuần

Thứ Bảy, ngày 21 tháng 7, năm 2018 – TẠP A-HÀM KINH

KINH 915. ĐAO SƯ THỊ [50]

Tôi nghe như vầy: Một thời, Phật ở trong vườn Hảo y Yêm-la, tại thôn Na-la. Bấy giờ có thôn trưởng Đao Sư Thị, trước đây là đệ tử của Ni-kiền, đi đến chỗ Ni-kiền lễ sát chân Ni-kiền, rồi ngồi lui qua một bên. Bấy giờ, Ni-kiền bảo thôn trưởng:

“Ông có thể dùng ‘Tật-lê luận’ bàn luận cùng với Sa-môn Cù-đàm, để làm cho Sa-môn Cù-đàm nói cũng không được, không muốn nói cũng không được, được chăng?”

Thôn trưởng thưa Ni-kiền:

“Thưa thầy[51], thế nào là luận thuyết ‘Tật-lê luận’ có thể làm cho Sa-môn Cù-đàm muốn nói cũng không được, mà không muốn nói cũng không được?”  Đọc trọn bài, bấm đây…

Cơ Duyên Ngộ Đạo của chư Tổ

  • SƠ TỔ MA HA CA DIẾP

 

Một hôm, Phật ở trong hội Linh-sơn, tay cầm cành hoa sen đưa lên, cả hội chúng đều ngơ-ngác. Chỉ có ngài Ca Diếp đắc ý chúm chím cười (niêm hoa vi tiếu ). Đức Phật liền bảo :

─ Ta có chánh Pháp nhãn tạng, Niết-bàn diệu-tâm, pháp môn mầu nhiệm, chẳng lập văn-tự, ngoài giáo lý truyền riêng, nay giao phó cho ngươi. Ngươi khéo gìn giữ chánh pháp nầy, truyền trao mãi đừng cho dứt, đến sau sẽ truyền cho A-Nan.

Thế-Tôn đến trước tháp Đa-Tử gọi Ma-Ha-Ca-Diếp đến chia nửa tòa cho ngồi, lấy y Tăng-Già-Lê quấn vào mình Ca-Diếp, rồi nói kệ phó pháp :

Pháp bổn pháp vô pháp
vô pháp pháp diệc pháp
Kim phó vô pháp thời
Pháp pháp hà tằng pháp.
Dịch:     Đọc trọn bài, bấm đây…

 

 

Theme of Weekend Meditation Class (Chủ Đề Thiền Tập Cuối Tuần)

Sunday, July 22nd, 2018 – Lesson 7 – the mind The mind during sitting meditation

The Chan practitioner should be mindful that when he sits in the meditation hall, he is present ‘here and now’. That is, he should be mindful of his presence in the meditation hall and not let it stray elsewhere in ‘Never Never Land.’

The practitioner should be mindful that he is present in the meditation hall and not ponder on matters or events pertaining to the past or the future.   Click here to read more …

Bài Học Mỗi Sám Hối

Thứ Năm, ngày 26-7-2018, năm 2018

Bài Thứ 4:   LỊCH SỬ PHẬT GIÁO VIỆT NAM (Tiếp Theo)
(Từ đời Nhà Trần đến các vị vua đầu Nhà Nguyễn)

 V.- Phật Giáo Dưới Thời Nhà Trần (1225-1400).

1.-Tình hình chung của Phật Giáo dưới đời nhà Trần:

Nhà Trần nối nghiệp nhà Lý, thừa hưởng về mọi phương-diện, một di sản quý báu mà nhà Lý đã xây dựng trên hai thế kỷ. Riêng về Phật Giáo, mặc dù về cuối đời nhà Lý, triều đình gặp nhiều vụ nội biến, và trong phái thiền môn ít có được những vị cao-Tăng đại-đức như ở đầu đời Lý; nhưng trong dân chúng, Ðạo Phật đã thấm nhuần sâu xa, đâu đâu cũng có chùa, có tượng Phật để tín đồ sùng bái.    Đọc trọn bài, bấm đây…