*

Câu Nói cho Một Ngày

Vấn đề không phải ở chỗ bạn làm gì, mà là thái độ của bạn khi làm việc đó.

Vấn đề không phải ở chỗ bạn thấy gì, mà là cách bạn nhìn nhận về nó thế nào thôi.

Cũng không phải vận mệnh hay duyên nghiệp của bạn nó thế nào, mà quan trọng là bạn muốn sống cuộc đời của mình ra sao thôi.

bài đã đăng…

CHƯ HƯƠNG LINH AN VỊ QUA TỔ ĐƯỜNG


Lịch Sinh Hoạt

Lễ Phật Đản

Lễ Vu Lan & Mãn hạ 2022


Chùa Quan Âm Orange County Trực Tuyến

Kinh Nhật Tụng

   ngày trước…

    BÀI HỌC CHO MỖI TUẦN

    DƯỜNG NHƯ THIỆN MÀ ÁC, DƯỜNG NHƯ ÁC MÀ THIỆN

    Hồi nhỏ, đọc câu chuyện này làm tôi suy nghĩ. Có một ông thầy đi ngang
    cây cổ thụ, một đứa trẻ rắn mắt ngồi trên cây, chờ ông tới thì tiểu trên đầu
    ông. Ông thầy kêu đứa bé xuống và cho nó hai quan tiền. Thằng nhỏ lấy làm
    lạ, tiểu lên đầu mà lại cho tiền, nó đâu biết đó là một ông thầy ác. Thằng nhỏ
    được cho tiền như vậy, nên sau đó nó thấy ông quan đi ngang, nghĩ rằng
    chắc ông này giàu, mình tiểu lên đầu ổng thì ổng sẽ cho tiền nhiều hơn; và
    rồi


    Đọc trọn bài, bấm đây…


    Chủ Đề Thiền Tập Cuối Tuần

    ĐẦU NĂM GỬI TẶNG BẠN 5 CHỮ

    BÌNH
    Bình ở đây chính là bình tĩnh, bình thản và cân bằng trong nội tâm. Cuộc
    sống hối hả, dòng đời xô vồ, tâm ai bình thản người ấy sẽ cảm thấy vui vẻ,
    hạnh phúc và thành công hơn người khác.
    Bình cũng là cách đối nhân xử thế khéo léo. Bởi “dục tốc bất đạt”, nóng
    vội sẽ đưa ra quyết định sai lầm,


    Đọc trọn bài, bấm đây…


    Bài Học Mỗi Sám Hối

    LỜI KINH TRONG LÒNG BÀN TAY

    “Đức Phật nói: tâm từ bi là nguồn tình thương vô tận, dù mang ra để
    thương bao nhiêu người cũng không hết; tâm từ bi như ao nước trong
    xanh, rửa sạch hết những lầm lỗi của ta và người”.
    Tâm từ bi là một nguồn năng lượng có thể tái tạo được, cho dù hôm nay
    đã dốc hết lòng để thương người này, nhưng ngày mai sẽ lại có đủ tình
    thương để thương được người khác.
    Nếu chỉ thương được người này nhưng lại ghét bỏ người kia; nếu chỉ
    thương được người trong hiện tại, nhưng ngày mai, khi người đã đổi thay,
    lại sinh tâm hận thù, tình thương đó,

    Đọc trọn bài, bấm đây…


    Bài Đọc Cho Một Tuần

    THẾ GIỚI KHÔNG NỢ BẠN BẤT CỨ ĐIỀU GÌ

    “Mọi thứ bạn có luôn tương xứng với những gì bạn đã bỏ ra. Bạn không
    nợ nần bất cứ ai, và tương tự như vậy, không một ai nợ nần gì bạn.”
    [Không tự khinh bỉ Không tự phí hoài | Vãn Tình]
    Nếu bạn nghĩ cuộc đời phải cho mình thứ mình muốn, thì bạn đã sai rồi.
    Chính suy nghĩ này dễ làm bạn đánh mất bản thân, đánh mất những động
    lực để cố gắng trong cuộc sống. Thậm chí, thế giới này cũng không nợ bạn
    niềm hạnh phúc. Mọi người sinh ra thì đều có quyền hạnh phúc, chỉ có điều,
    bạn hành động như thế nào để tìm thấy những niềm vui ấy.
    Kể cả sau nhiều ngày nắng gắt, thế giới cũng không nợ bạn một cơn mưa.
    Bạn vẫn có nước để uống, vẫn có một mái nhà để che đầu, có những mùa
    hoa rực rỡ dưới ánh mặt trời để nhìn ngắm,

    Đọc trọn bài, bấm đây…


    “VUI XUÂN, THỬ TÌM MỘT VẬN MAY” CÓ SÁU NGUY HIỂM

    Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha, tại Veluvana. Bấy giờ, Singàlaka, gia
    chủ tử, dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, chấp tay đảnh lễ sáu phương.
    Rồi Thế Tôn, buổi sáng vào thành Vương Xá khất thực, sau khi dạy
    Singàlaka về ý nghĩa đảnh lễ sáu phương, Ngài dạy thêm:
    Này gia chủ tử, đam mê cờ bạc có sáu nguy hiểm: Nếu thắng thì sinh
    oán thù, nếu thua thì sinh tâm sầu muộn, tài sản hiện tại bị tổn thất, tại
    hội trường (pháp đình) lời nói không hiệu lực,

    Đọc trọn bài, bấm đây…

    Weekly Dharma

    THE JOURNEY IS SHORT

    An elderly woman got on a bus and sat down. At the next stop, a strong,
    grumpy young woman climbed up and sat down sharply beside the old
    woman, hitting her with her numerous bags.
    When she saw that the elderly woman remained silent, the young woman
    asked her why she had not complained when she hit her with her bags.
    The elderly woman replied with a smile: ”There is no need to be rude or
    discuss something so insignificant, as my trip next to you is so short because
    I am going to get off at the next stop.”
    This answer deserves to be written in gold letters:

    Please click here to continue reading…


    Google Map