Câu Nói cho Một Ngàyxuan 2019

xuan 2019 program

HanhHuong2019aHanhHuong2019b

Lịch Sinh Hoạt


lich-sinh-hoat-201901

Bài Học Cuối Tuần

Thứ Bảy, ngày 19 tháng 01, năm 2019 – KINH A-DI-NA

Tôi nghe như vầy:

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trú tại Đông viên, giảng đường Lộc tử mẫu[02].

Bấy giờ, vào lúc xế chiều, Đức Thế Tôn từ tĩnh tọa đứng dậy, bước xuống giảng đường, đi kinh hành trên khoảng đất trống, trong bóng mát của giảng đường và thuyết giảng rộng rãi về pháp thậm thâm vi diệu cho các Tỳ-kheo nghe.

Lúc ấy, dị học A-di-na[03], đệ tử của Sa-môn Man-đầu[04], từ xa thấy Đức Thế Tôn từ tĩnh tọa dậy, bước xuống giảng đường, đi kinh hành trên khoảng đất trống, trong bóng mát của giảng đường và thuyết giảng rộng rãi về pháp thậm thâm vi diệu cho các Tỳ-kheo nghe; Dị học A-di-na, đệ tử của Sa-môn Man-đầu đến chỗ Phật, chào hỏi và kinh hành theo Phật.

Đọc trọn bài, bấm đây…

Cơ Duyên Ngộ Đạo của chư Tổ

 • Thiền Sư Huệ Hải

  Lời Khai Thị
  Người tu theo Thiền tông cốt nhận được bản tâm, thấy được bản tánh của mình.
  Khi nhận được bản tâm, mới tin “tâm tức là Phật.” Khi thấy được bản táng, mới tin “tánh mình đầy đủ tất cả, xưa nay vẫn thanh tịnh.” Nhưng tâm tánh ở đâu ? Thế nào ? Tất cả người tu Phật đều thắc mắc vấn đề này. Khi đặt câu hỏi tâm táng ở đâu ? Thế nào ? Thì khác gì người cỡi trâu tìm trâu, vác Phật đi cầu Phật, biết bao giờ thấy được.
  Sao chúng ta không mạnh mẽ như thiền sư Huệ Hải !? Khi Sư đến tham vẫn Mã Tổ, Mã Tổ hỏi:
  • ngươi đến đây muốn cầu việc gì ?
  Sư thưa:

Theme of Weekend Meditation Class (Chủ Đề Thiền Tập Cuối Tuần)

Dear class,

Next Sunday we will have the last meeting of our first (of many to come) meditation class.

The reading assignment is lesson 9 which closes in on  preparing the mind to recognize the various types of desire which impede progress to be made in meditation.

As for the “last day” of class each one of us is asked to write a report describing:

 1. Where we are  (meditation wise) at the beginning of the class.
 2. Where we are at the end of the class.
 3. What we have learned.
 4. Any question/concern we may have.
 5. Any request we may have for future meditation classes.

Sunday, August 5th, 2018 – Lesson 9: The mind before, during and after sitting meditation – part 2

We will continue to touch on the pre-requisite of the mind if we want to meditate before we explain the method to meditate.

The mind of the practitioner is the mind of recognizing the impediments desire will bring about. Desire is classified as the desire for wealth, fame, sleep, food and lust. The purpose of Chan meditation is to quiet the mind yet when we examine our false thinking during meditation, you will find that the thoughts originate from our minds attending to these desires.   Click here to read more …

Bài Học Mỗi Sám Hối

Thứ Bảy ngày 19 tháng 01 năm 2019

DUY THỨC TÔNG

(PHÁP TƯỚNG TÔNG)

I.- DUYÊN KHỞI LẬP TÔNG 

Tất cả chúng sanh đều vô thỉ đến nay, vì chấp có thật ngã, thật pháp mà tạo ra các nghiệp, rồi bị các nghiệp dắt dẫn nên xoay vần mãi theo bánh xe luân-hồi sanh tử.

Nếu con người hiểu rõ một cách chắc chắn rằng: tất cả các pháp trong vũ-trụ, nhân và ngã đều không thật có, chỉ do thức biến hiện, như cảnh trong chiêm bao, mà không còn gây phiền não, tạo nghiệp-chướng nữa, thì tất không còn bị ràng buộc trong bánh xe sanh tử luân hồi.

Ðể phá trừ hai món chấp thật-ngã và thật-pháp, Ðức-Phật có rất nhiều phương-pháp, có rất nhiều pháp thiền, mà Duy-Thức-Tông hay Pháp-tướng-tông là một pháp tu rất cần thiết, rất hiệu-nghiệm để đi đến giải-thoát.. .  Đọc trọn bài, bấm đây…

Bài Đọc cho Một Tuần

“BÀ CHỦ BẾP CHÙA”

Chưa bao giờ mà quyền lực mềm mang tên nhà bếp tại đa số các chùa lại lên ngôi đến vậy.

Nó dần trở thành điểm đen nhạy cảm nhất tại các chùa khi Phật tử luôn được cảnh báo trước về những bất cập cho những ai đang có ý định phát tâm ở lại công phu, công quả lâu dài.

“Nhất bái trụ trì, nhị bái Thích ca, thứ ba nhà bếp”, nó như luật bất thành văn, vì không biết mà lỡ đụng vào cái gì, tìm cái mô, tô hay chén cũng dễ dàng bị sửa lưng, nhắc nhở như kiểu: “Muốn cái gì thì nói – Đói thì cũng từ từ – Cái chùa này có ngừ (người) – Chứ không phải vô chủ”.

Vì được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ phía sau,  Đọc trọn bài, bấm đây…