Câu Nói cho Một NgàyLỚP THIỀN

Lop Thien 2018b

Lịch Sinh Hoạt


lish-sinh-hoat-2018-10a

Bài Học Cuối Tuần

Thứ Bảy, ngày 20 tháng 10, năm 2018 – KINH 972. TAM ĐẾ

Tôi nghe như vầy

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà tại thành Vương xá. Bấy giờ có nhiều tu sĩ Ba-la-môn ở cạnh ao Tu-ma-kiệt-đà, tập hợp lại một chỗ bàn luận như vầy: “Chân đế của Bà-la-môn như vậy[11]. Chân đế của Ba-la-môn như vậy.”

Bấy giờ Thế Tôn biết tâm niệm của các xuất gia Bà-la-môn kia, Ngài đi đến bờ ao Tu-ma-kiệt-đà. Lúc ấy, các xuất gia Bà-la-môn từ xa trông thấy Đức Phật đang đến, liền vì Phật sửa soạn chỗ ngồi, thỉnh Phật an tọa. Phật ngồi vào chỗ ngồi xong, bảo các xuất gia Bà-la-môn:

“Các ông tụ tập ở bờ ao Tu-ma-kiệt-đà này, để bàn luận những gì?”

Xuất gia Bà-la-môn bạch Phật:

“Thưa Cù-đàm, các tu sĩ Bà-la-môn chúng tôi tập hợp nơi đây bàn luận như vầy: ‘Chân đế của Bà-la-môn như vậy. Chân đế của Bà-la-môn như vậy’.”

Phật bảo các xuất gia Bà-la-môn:     Đọc trọn bài, bấm đây…

Cơ Duyên Ngộ Đạo của chư Tổ

 • THIỀN SƯ DƯỢC SƠN
  Duy Nghiễm – (751-834)Sư họ Hàn, quê ở Ráng Châu. Năm mười bảy tuổi, Sư theo Thiền sư Huệ Chiếu ở Tây Sơn Triều Dương xuất gia. Đời Đường niên hiệu Đại Lịch thứ tám (774 T.L.) Sư thọ đại giới nơi Luật sư Hy Tháo ở Hoành Nhạc. Sư học thông kinh luận, nghiêm trì giới luật. Một hôm, Sư tự than:
  – Đại trượng phu phải rời pháp tự tịnh, đâu thể theo việc vụn vặt, làm hạnh áo khăn này.
  Sư tìm đến Thiền sư Hy Thiên (Thạch Đầu) hỏi:
  – Đối Tam thừa mười hai phần giáo, con còn hiểu biết thô sơ, đến như thường nghe phương Nam nói “chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật”, thật con mù tịt. Cúi mong Hòa thượng từ bi chỉ dạy.
  Thiền sư Hy Thiên bảo:
  – Thế ấy cũng chẳng được, không thế ấy cũng chẳng được, thế ấy không thế ấy đều chẳng được, ngươi làm sao?
  Sư mờ tịt không hiểu.
  Thiền sư Hy Thiên bảo:
  – Nhân duyên của ngươi không phải ở đây, hãy đến chỗ Mã Đại sư (Đạo Nhất).Đọc trọn bài, bấm đây…

Theme of Weekend Meditation Class (Chủ Đề Thiền Tập Cuối Tuần)

Dear class,

Next Sunday we will have the last meeting of our first (of many to come) meditation class.

The reading assignment is lesson 9 which closes in on  preparing the mind to recognize the various types of desire which impede progress to be made in meditation.

As for the “last day” of class each one of us is asked to write a report describing:

 1. Where we are  (meditation wise) at the beginning of the class.
 2. Where we are at the end of the class.
 3. What we have learned.
 4. Any question/concern we may have.
 5. Any request we may have for future meditation classes.

Sunday, August 5th, 2018 – Lesson 9: The mind before, during and after sitting meditation – part 2

We will continue to touch on the pre-requisite of the mind if we want to meditate before we explain the method to meditate.

The mind of the practitioner is the mind of recognizing the impediments desire will bring about. Desire is classified as the desire for wealth, fame, sleep, food and lust. The purpose of Chan meditation is to quiet the mind yet when we examine our false thinking during meditation, you will find that the thoughts originate from our minds attending to these desires.   Click here to read more …

Bài Học Mỗi Sám Hối

Thứ hai, ngày 22 tháng 10, năm 2018,

Lịch Sử Truyền Bá Phật Giáo Mười Tông Phái – LUẬT TÔNG

Không phải riêng gì Đạo Phật, tất cả các tông giáo lớn trên thế giới, theo với thời gian và sự phát-triển, đều có chia ra nhiều tông phái. Sự phân phái ấy là một lẽ đương nhiên phải có để cho các căn cơ và hoàn cảnh khác nhau đều có thể thích hợp được. Nếu không, thì đạo không thể phát-triển được về bề sâu cũng như bề rộng. Hơn một tông giáo nào cả, Đạo Phật không có những giáo điều thần khải, không có một tinh thần rắn chắc, gò bó trong những hình thức hẹp hòi, câu nệ, mà trái lại, rất phóng khoáng, tự do, dễ khoan hòa, dung hợp, nên Đạo Phật đi đến đâu cũng có thể phát-triển đúng theo căn cơ và hoàn cảnh riêng biệt ở địa phương ấy. Do đó, mà Đạo Phật có rất nhiều màu sắc riêng biệt khi lan tràn trên các nước.

Riêng ở Trung Hoa, Đạo Phật đã có chia mười tông phái.    Đọc trọn bài, bấm đây…

Bài Đọc cho Một Tuần

“BÀ CHỦ BẾP CHÙA”

Chưa bao giờ mà quyền lực mềm mang tên nhà bếp tại đa số các chùa lại lên ngôi đến vậy.

Nó dần trở thành điểm đen nhạy cảm nhất tại các chùa khi Phật tử luôn được cảnh báo trước về những bất cập cho những ai đang có ý định phát tâm ở lại công phu, công quả lâu dài.

“Nhất bái trụ trì, nhị bái Thích ca, thứ ba nhà bếp”, nó như luật bất thành văn, vì không biết mà lỡ đụng vào cái gì, tìm cái mô, tô hay chén cũng dễ dàng bị sửa lưng, nhắc nhở như kiểu: “Muốn cái gì thì nói – Đói thì cũng từ từ – Cái chùa này có ngừ (người) – Chứ không phải vô chủ”.

Vì được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ phía sau,  Đọc trọn bài, bấm đây…