Category: Daily Dharma

Nói được một lời chân thật còn tốt hơn suốt đời nói toàn lời sai quấy.

Bạn có hiểu không?  Người học Đạo mà không tu thì giống như cái vá ở trong nồi cháo. Ngày nào cái vá cũng nằm trong nồi cháo nhưng không bao giờ biết đến hương vị của cháo. Người tu mà không có hành trì, thì dù có học cho đến ngày chết thì vẫn không bao giờ biết được hương vị của giải thoát !

Năm điều bạn nên tâm niệm mỗi ngày:

1. Mình không thể nào thay đổi được quá khứ.

2. Ý kiến của người khác không thể định nghĩa được con người thật của mình.

3. Tư tưởng tích cực sẽ dẫn đến hành động khả quan.

4. Cứ mãi lo nghĩ về một vấn đề thì cũng chẳng giải quyết được gì.

5. Mình chẳng thể nào làm cho tất cả mọi người đều vui vẻ.