Category: Daily Dharma

Ý nghĩa của cuộc đời chính ở ngay nơi suy nghĩ, nói năng và cách hành xử mỗi ngày của chúng ta vậy.

Bước chân Đức Phật đi khắp mọi nẻo đường, Ngài đã để lại cho đời thông điệp của hòa bình, trí tuệ và chứng thực khả năng giác ngộ của mỗi chúng sanh. Chúng ta cũng đi như Ngài, vậy bước đi của chúng ta truyền đạt thông điệp gì cho người khác? Và bản thân bạn muốn nhắn nhủ điều gì cho người khác ?

Độ tha chính là tự độ, giúp người chính là giúp mình vậy.

Cách để quên đi những nỗi đau của mình chính là tìm cách tạo niềm vui cho người khác. Bởi vì khi ta tìm nguồn vui cho người chính là lúc ta làm vui với chính mình.  

Nên nhớ, những điều ta chỉ làm cho chính mình thì nó sẽ biến mất sau khi ta không còn nữa, nhưng những gì ta làm cho người khác thì nó sẽ là những di sản mà ta để lại cho đời vậy.

Phải Biết: Tất cả các pháp đều theo duyên sanh, cũng theo duyên mà diệt vậy.

Trong cuộc sống, có nhiều điều chúng ta không muốn nó xảy ra nhưng phải chấp nhận. Có nhiều điều chúng ta không muốn biết nhưng vẫn cứ trải nghiệm để học hỏi. Và cũng có người nghĩ rằng mình không thể sống thiếu ai đó, nhưng cuối cùng vẫn phải để họ bước ra khỏi cuộc đời mình.