Category: Daily Dharma

Làm thế nào để có một ngày hạnh phúc

1/ Hãy chậm lại

2/ Thường nói lời cảm ơn 

3/ Hãy mỉm Cười 

4/ Hít thở thật sâu 

5/ Nói lời khen tặng đến người khác

6/ Hãy tri ân từ những điều rất nhỏ

7/ Chú ý vào những sự tuyệt vời 

8/ Nhận thức được ba điều bạn biết ơn.

Chấp Nhận

Khi bạn không thể tìm ra cách giải quyết cho một vấn đề, thì điều đó có thể không còn là vấn đề cần được giải quyết nữa, mà thay vào đó nó là một sự thật cần được chấp nhận.