Hãy an trú vào hơi thở để thấy mình vẫn ở đây… Thở vào tâm tĩnh lặng. Thở ra miệng mỉm cười.

Ta chỉ cần lắng tâm hít thở, rồi bình tâm quan sát tìm giải pháp cho những vấn đề.

Ta không nên để sự lo lắng làm chủ đời sống của mình, cũng không nên để sự căng thẳng làm mình gục ngã.

Thật đơn giản khi Ta chỉ cần hít thở, và mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi. 

Bởi vì Ta sẽ không bỏ cuộc.